Follow us
صفحه اصلی > اخبار > محتوای
چرا یک تشک یوگا مثبت استفاده کنید؟
Mar 26, 2018

 


بسیاری از مردم تمرین هستند یوگا هر روز یوگا می تواند مزایای بسیاری برای مردم آورده است اما در بسیاری از موارد که یوگا صدمه دیده است بسیاری از مردم و حتی برخی از افراد در بستر به دلیل عملکرد نادرست فلج شده است وجود دارد.


همانطور که برای تمرین یوگا برای سال های بسیاری از مردم اغلب دیدن چنین گزارشی است بسیار نگران، غمگین، اما هیچ راهی تنها بارها و بارها تاکید کرد که را برای ایجاد یک مفهوم علمی و صحیح نه اکراه یوگا برای گوش دادن به صدای بدن برای گوش دادن به کلمات مربی است و غیره, اما آن است که اغلب رضایتبخش است.


کار بسیاری از مردم برای برخی از دلایل خانوادگی،، دلایل اقتصادی درک دلایل و غيره را تمرین در خانه سالن ورزش و تمرین های ویدئویی و غيره، خطای نوع روز و ماه متاسفانه ضرب... او به آرامی جمع شده به حد آگاه، نیست نقطه، سقوط بدن بیمارستان فاجعه بود.


یک تشک یوگا این سال ظاهر شد به عنوان شخص من به گاما چینی کشورهای عضو اکو دوستانه TPE ورزش می کنمTPE Exercise Mat manufacturers

مت استطراح با توجه به اصل سیستم یوگا یوگا استاد ذهن مقیاس از طریق خطوط به تصویر کشیدن تشک یوگا در سطح مفاهیم نامحسوس به مقیاس ملموس برای پزشکان چیزی بیش از انجیل است. بنابراین هنگام تمرین آنها، آنها می توانند متوجه اشتباهات خود و که آنها نمی توانند کمک دختر برای جلوگیری از آسیب های فیزیکی به طور مستقیم خود را به مطرح یوگا مناسب تنظیم.
بزرگترین مزیت تشک یوگا و یوگا سنتی این است که این تابع کمکی راهنمایی شده است.


من بالا کیفیت TPE حصیر ورزش گاما مردم تجربه شده، تشک در زمین استفاده می شود، خط زد در مقابل، مجبور به انجام آنچه پیدا کردن اولین علامت مثبت در سطح پد سبک و سپس به سرعت و با دقت در موقعیت مربوطه قرار داده شده ، همراه با بدن و تنفس توسط ریز تنظیم، هیچ مربی در صورتی که شما می توانید انجام یوگا حق، نمی miaozai!


یوگا واقعی بسیار خواستار بر روی حصیر ورزش TPE خود، از آنجا که بدن بیشتر در تماس با یوگا راه آن و مسافر بیشتر زمان آن است، پزشک ماهر ترین هم. هر پزشک احساس بسیار آشنا آشنایی با تشک یوگا خود را مانند یک قسمت از بدن خود است.


ضد لغزش TPE حصیر ورزش وجود دارد، یوگی مثل اردک و تا زمانی که درک صحیح عمل در روزهای آینده، چشم با بدن قرار داده شناسایی دقیق بسته شد سریع و دقیق روزانه تمرین مناسب آسانا، تبدیل به عادت حال در روز و روز را! چگونه بسیاری از معلمان خصوصی به این کار عادت دارند برای رسیدن به?